Farské oznamy

OZNAMY

Od 26. mája do 2. júna 2024

 

BOŽIE TELO V LAMAČI

Dňa 30.5.2024 na Sviatok Božieho tela o 18.00 sa vo farskom kostole sv. Margity bude konať sv. omša spojená s procesiou po hornej časti Vrančovičovej ulice. V Lamači tieto procesie boli dlhoročnou tradíciou a možnosť pripraviť slávnostný oltár určitým honorom. Z tohto dôvodu sa obraciame a prosíme Lamačanov, ktorí by mali záujem pomôcť pri príprave tejto slávnosti a umiestnení 4 oltárov, aby sa zapísali do zoznamu v sakristii. Vopred ďakujeme za Vašu ochotu a ústretovosť

VEREJNÁ SLÁVNOSŤ NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI

V nedeľu 2. júna 2024 sa bude konať v Bratislave vonkajšia verejná slávnosť NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI pozostávajúca z pontifikálnej svätej omše na Primaciálnom námestí začínajúcej o 10.30 a následnej eucharistickej procesie k farskému kostolu sv. Jána z Mathy (Trojička) na Župnom námestí. Pozývame Vás zúčastniť sa tejto spoločnej slávnosti a tak vydať svedectvo živej viery v Ježiša Krista prítomného v Oltárnej sviatosti.

VYHLÁSENIE KBS K EURÓPSKYM VOĽBÁM

„My katolícki biskupi Slovenska vyzývame všetkých občanov, osobitne katolíkov, aby sa zúčastnili na voľbách do Európskeho parlamentu 8. júna 2024. Projekt zjednotenej Európy, ktorého cieľom je podporovať rozmanitosť a demokraciu každého jej štátu, spočíva na hodnotách vychádzajúcich z kresťanských princípov. Už jej zakladatelia stavali na posvätnosti a dôstojnosti každej ľudskej osoby a ich cieľom bolo vytvoriť spoločenstvo národov Európy, ktoré by vedelo ochrániť mier, slobodu a duchovné bohatstvo jednotlivých krajín.

Tento kresťanský odkaz si v súčasnosti vyžaduje obnovu, úsilie a spoluzodpovednosť každého  z nás. Ako angažovaní katolíci prejavme záujem o rozvoj Európskej únie a zodpovedne si zvoľme kompetentných poslancov Európskeho parlamentu, ktorí budú v duchu služby odvážne reprezentovať kresťanské hodnoty a pracovať pre spoločné blaho. Rozhodnime sa svedomito pre tých kandidátov, ktorí budú presadzovať návrhy legislatívy v prospech dobra jednotlivcov a rodín v duchu evanjelia. Sme presvedčení, že európsky projekt s kresťanskými hodnotami má svoju budúcnosť.“

FARSKÝ MISIJNÝ DEŇ

Naša farnosť organizuje v poradí už 3. Farský misijný deň, ktorý bude 29.6.2024 s hosťom Mons. Prof. PhDr. Tomášom Halíkom.

Začiatok programu je od 13.00 h. a pokračovať bude nasledovne:

15.00   Slávnostná omša na sviatok sv. apoštolov Petra a Pavla s kázňou

16.45   Diskusia na tému „Sloboda ako základ zmierenia“ s Tomášom Halíkom, moderovaná Michalom Oláhom

Nasledovať bude Dražba ručne vykovaných predmetov Leonardom Pawlakom na podporu farskej charity Lamač

Pozvanie prijal aj náš dobre známy kňaz, misionár Janko Štefanec, verbista, ktorý zabezpečí ochutnávku spojenú s predajom misijného vína.

Počas celého farského dňa budú v záhrade prebiehať aj farmársko-remeselné trhy. Z tohto dôvodu prosíme farmárov, či domácich remeselníkov a kutilov, aby darovali svoje produkty a výrobky, aby si

záujemcovia za dobrovoľný príspevok mohli zakúpiť poctivé domáce produkty, z ktorých výťažok pôjde na našu Lamačskú charitu.

                                                                                                                                                          VERTE

Počas dňa bude prebiehať aj súťaž „Gazdinka roka“, do ktorej sa môžete zapojiť upečením a prinesením sladkých, alebo slaných koláčov. Všetci, ktorí máte chuť a záujem pridať ruku k dielu do niektorých z týchto aktivít, môžete sa zapisovať v sakristii do zoznamov. Vopred ĎAKUJEME!

ZBIERKA NA SEMINAR A MASMEDIA

V našej farnosti sa vyzberalo na seminár 772 eur, na masmédia 885 eur.

 

LAMAČSKÝ FARSKÝ TÁBOR

V dňoch 12.-16. augusta sa uskutoční Lamačský farský tábor. Tábor je určený pre deti vo veku od 6 do 12 rokov. Cena tábora je 70€. Prihlasovanie bude možné iba v júni (od 1. do 30. júna) .

Zapisovanie úmyslov svätých omší na mesiac jún je možné v sakristii kostola, alebo vo farskej kancelárii. Nie je možné elektronické ani telefonické nahlasovanie.

 

NEDEĽNÝ ZVONČEK

Svoju nedeľnú oferu na réžiu kostola a farnosti môžete vložiť do pokladničky v kostole, alebo poslať na bankový  účet farnosti: SK40 0900 0000 0051 6504 0345.

 

Štedrosť vášho srdca nech odmení Všemohúci Boh!