Farské oznamy

FARSKÉ OZNAMY

Od 9. do 16. mája 2021

 

Máj – mesiac Panny Márie

V mesiaci máj si mimoriadnym spôsobom uctievame Pannu Máriu. O histórii májovej úcty k našej nebeskej Matke a Loretánskych litánii si prečítajte na inom mieste vývesky.

Každý deň pred sv. omšou sa po modlitbe ruženca spoločne modlime Loretánske litánie.

Novéna k Duchu Svätému

V piatok 14. mája začína Novéna k Duchu Svätému. Táto modlitba, ktorú sa budeme modliť pred večernou sv. omšou - pred jej začiatkom - nám má pomôcť otvoriť sa pôsobeniu Ducha Svätého v našich životoch.

Prvé sväté prijímanie

Keďže Prvé sv. prijímanie tohto roku v našej farnosti zo známych dôvodov nebude, čaká nás v nasledujúcom školskom roku 2021/22  príprava dvoch ročníkov – budúcich štvrtákov a tretiakov.

Prihlášky pre deti na Prvé sv. prijímanie nájdete na pulte v zadnej časti chrámu.

Sviatosť birmovania

Oznámením Arcibiskupského úradu bolo zverejnené, že birmovka v našej farnosti bude v sobotu 19. júna 2021 o 15.00.

Farský denný tábor v Lamači

Pozývame všetky deti od 6 do 12 rokov na Lamačský farský denný tábor. Bude sa konať v termíne od 26. do 30. júla 2021. Účastnícky príspevok na tábor je 30,00€.

Prihlášky spolu s obálkami nájdete na stolíku v zadnej časti kostola. Vyplnenú prihlášku vložte do obálky spolu s účastníckym príspevkom a na obálku napíšte „farský tábor“.  Zalepené obálky odovzdajte v sakristii po sv. omšiach.

Plagátik s informáciami o tábore nájdete na výveske pred kostolom.

V prípade otázok sa môžete obrátiť na Lauru Ocilkovú, alebo napísať na mail:

lTáto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

(Tábor sa bude samozrejme konať len v prípade, že to pandemická situácia dovolí a v súlade so všetkými hygienickými opatreniamiJ ).

Všetkým tým, ktorí by chceli prispieť na réžiu tábora (aj maličkým príspevkom) budeme veeeľmi vďační!!!

Tešia sa na Vás animátori z našej farnostiJ !

Zapisovanie úmyslov sv. omší

Úmysly sv. omší na mesiace máj, jún a júl prijímame počas úradných hodín na fare, alebo cez telefón a tiež elektronicky na e-mailovú adresu farnosti: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Zbierka na katolícke média

Na budúcu nedeľu - 16. mája 2021 - bude zbierka na katolícke média.

Nedeľný zvonček

Svoju nedeľnú oferu na réžiu kostola a farnosti môžete vložiť do pokladničky v kostole, alebo poslať na bankový  účet farnosti: SK40 0900 0000 0051 6504 0345.

Štedrosť vášho srdca nech odmení Všemohúci Boh!