Vitajte na stránke farnosti Bratislava- Lamač

 

Pochválený buď Pán Ježiš Kristus!

 

 

Veríme, že na našej stránka nájdete potrebné informácie (Najnovšie Farské oznamy nájdete v hornej časti stránky), že Vám bude slúžiť k lepšej informovanosti a k záujmu zapojiť sa do života farnosti.

 

Nech Vás Pán požehnáva!

 

 


NOVINKY 

 

Nedeľné sv. omše počas mimoriadnych opatrení 

 

V čase mimoriadnych opatrení budú sv. omše v nedeľu o 9.00h vysielané na youtube stránke farnosti:

https://www.youtube.com/Fara0Lamac