Vitajte na stránke farnosti Bratislava- Lamač

 

Pochválený buď Pán Ježiš Kristus!

 

 

Veríme, že na našej stránka nájdete potrebné informácie (Najnovšie Farské oznamy nájdete v hornej časti stránky), že Vám bude slúžiť k lepšej informovanosti a k záujmu zapojiť sa do života farnosti.

 

Nech Vás Pán požehnáva!

 


NOVINKY

 

Milí veriaci,

vzhľadom na situáciu, ktorá nastala, som sa rozhodol napísať vám pár slov. Viacerí mi kladiete otázku, či by sa nedalo napriek súčasným bezpečnostným opatreniam odslúžiť sv. omšu za účasti menších alebo väčších skupín veriacich.

V tomto kontexte by som vám chcel povedať, že Božia spása je spojená so sviatosťami, ale Boh sám nie je viazaný svojimi sviatosťami,“ Boh je „totaliter liberimus“ – úplné slobodný (Sv. Tomáš Akvinský). Podobne to platí aj o sviatosti Eucharistie. Kristus môže vstúpiť do spoločenstva s ľuďmi aj mimo sviatostí. Môže osloviť človeka na milión spôsobov. Najmä vtedy, keď veriaci človek túži prijať Eucharistiu. Túži po nej ako suchá zem po vode.

Nepáči sa mi preto celý neteologický a panikársky prístup, ktorý počuť v slovách mnohých veriacich, že Cirkev tým, že obmedzí účasť na slávení a prijatí Eucharistie na určitú dobu, pripraví veriacich o spoločenstvo s Bohom a jeho milosťou. V misijných krajinách Eucharistia nie je samozrejmosťou. Ľudia občas čakajú na sv. omšu aj niekoľko rokov.

Mnohí z vás sa cítia v tejto novej a nečakanej situácii (čo je pochopiteľné) „ako ovce bez pastiera“! Lenže nezaobchádzajme  s Eucharistiou poverčivo. To nie je kúzelnícky obrad, ktorý automaticky vyrieši každý náš problém.

Zdá sa mi, že je nevyhnutné, aby ste vedeli, že neúčasť na nedeľnej Eucharistii z dôvodu hrozby koronavírusu nevedie k hriechu. Mali by to počuť najmä starší a chorí ľudia, matky s malými deťmi, ľudia s chronickými ochoreniami.

A spása?

Ona nezávisí len alebo predovšetkým od nášho chodenia do kostola, ale od viery.  Viery nielen v život večný, ale v Ježiša, ktorého tvárou vždy boli tí, ktorí sa majú zle. Ježiš hovorí: chcem milosrdenstvo a nie obetu. Načo nám je taká nábožnosť, ktorou vystavujeme seba a iných nebezpečenstvu nákazy. Neostáva nám nič iné len podriadiť cirkevné prikázanie Božiemu zákonu lásky.

Kresťanská nedeľa sa nemôže stať nepriateľom Dobra. Máme teraz výnimočnú príležitosť nielen pochodovať za život, ale osobne sa podieľať na ochrane života. Možno takýto prístup je našou opravdivou pôstnou almužnou, pôstnou modlitbou a samotným pôstom.

 

Váš Padre Leonardo

 


 

 Stanovisko KBS k zákazu verejného slávenia bohoslužieb


Predseda vlády SR Peter Pellegrini dnes Konferencii biskupov Slovenska telefonicky oznámil rozhodnutie, že s platnosťou od 10. 3. do 23. 3. 2020 sa nesmú na území Slovenska sláviť verejné bohoslužby.

Tento zákaz biskupi prijali s veľkou bolesťou, žiadajú však všetkých kňazov a veriacich, aby ho uposlúchli. Podrobnejšie informácie, ktoré sa týkajú ďalších liturgických úkonov a slávení KBS poskytne po porade s Úradom verejného zdravotníctva v najbližšom čase.

V tejto chvíli prosíme kňazov, aby veriacich o nariadení s pokojom informovali a verejné bohoslužby do 23. marca odvolali. Tam, kde je to možné, kostoly nech zostanú pre súkromnú modlitbu otvorené.

Zároveň povzbudzujeme veriacich k sledovaniu televíznych a rozhlasových prenosov bohoslužieb, ktoré sa budú konať neverejným spôsobom. Kňazi nech pokračujú v poskytovaní duchovnej starostlivosti o veriacich takými spôsobmi, ktoré neprotirečia vydanému nariadeniu.

Všetkých pozývame k modlitbám. Nestrácajme nádej, neprepadajme obavám, a s dôverou sa v našich rodinách obracajme na našu Nebeskú Matku: "Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska, prosíme ťa o tvoju pomoc a ochranu. Vypros uzdravenie chorým, ochraňuj zdravotníkov, ktorí sa o nich starajú a odvráť šírenie choroby. Oroduj za nás, ktorí sa k tebe s dôverou utiekame!"

Prosme Pána, aby tento pre nás veľmi bolestný zákaz mohol byť včasne odvolaný.

S prianím Božieho požehnania,

 

Július Pomšár

sekretár arcibiskupa

Rímskokatolícka cirkev

Bratislavská arcidiecéza

Špitálska 7

814 92 Bratislava

02/572 006 38

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.