Farnosť

 

Sviatosti a sväteniny :

Sviatosť zmierenia : cez týždeň 30 minút pred začiatkom večernej svätej omše, na prvý piatok od 15.00 hod do začiatku svätej omše.

Sviatosť pomazania chorých: zaopatrovanie chorých sviatosťami na prvé piatky, pastoračné návštevy u nahlásených chorých farníkov (svätá spoveď a sväté prijímanie) a

pred sviatkami (Vianoce, Veľká noc) aj pomazanie chorých. Vysluhovanie v kostole na sviatok Panny Márie Lurdskej (svetový deň chorých). V naliehavých prípadoch v ktoromkoľvek čase.

Sviatosť krstu : udeľujeme vo farskom kostole v nedeľu po skončení dopoludňajšej svätej omše, konkrétny termín a príprava po dohode rodičov s kňazom.

Sviatosť manželstva: konkrétny termín sobáša a čas prípravy po dohode snúbencov s kňazom.Odporúčame

nahlásiť sobáš aspoň 3 mesiace pred plánovaným termínom.

Sviatosť birmovania: v našej farnosti sa vysluhuje každé tri roky, pre žiakov 9.ročníkov a starších najbližší

termín v roku 2016-2017.

Sviatosť eucharistie : sväté prijímanie prinášame nahláseným chorým farníkom na prvé piatky.

Prvé sväté prijímanie vysluhujeme pre deti tretieho ročníka základnej školy koncom mája začiatkom júna v kalendárnom roku.

Pohreby: nahlásiť pohreb je možné kedykoľvek aj mimo úradných hodín, odporúčame prekonzultovať čas pohrebu s kňazom pred návštevou pohrebnej služby.

Požehnanie domov : Trojkráľové - v období po sviatku Zjavenia Pána ( 6. január) v inom období (novostavby) po dohode s kňazom.

Pobožnosti :

Svätý Ruženec : Pondelok až Piatok : 30 minút pred večernou svätou omšou

Sobota : po rannej svätej omši 

Adorácie : vo štvrtok po večernej svätej omši na prvý piatok po skončení svätej omše prvá nedeľa v mesiaci o 15.00 hod

Výročná poklona vo farnosti : 26. apríl

Fatimská pobožnosť: na prvú sobotu v mesiaci po rannej svätej omši

Litánie : Loretánske a májová pobožnosť

Pondelok až Piatok 17.45 hod

Sobota po rannej sv. omši

Nedeľa o 15.00 hod

 

K Božskému srdcu v mesiaci jún, na prvý piatok, na prvú nedeľu v mesiaci pri adorácii

 

Krížová cesta : v pôstnom čase v Piatok o 17.15 hod.

Desatoro božích prikázaní.

  1. Ja som Pán, tvoj Boh. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa, ktorým by si sa klaňal.
  2. Nevezmeš meno Božie nadarmo.
  3. Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni.
  4. Cti otca svojho i matku svoju.
  5. Nezabiješ.
  6. Nezosmilníš.
  7. Nepokradneš.
  8. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu.
  9. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho.
  10. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho.