Bohoslužobný poriadok

 

PROGRAM SV. OMŠÍ

• Nedeľa: 7.30 – 9.00 – 10.30 a o 11.00 (nemocnica Bory)

• Pondelok – sobota: 6.30 a 18.00

 

 

 

Sviatosť zmierenia

Príležitosť pristúpiť k sviatosti zmierenia je pol hodinu pred každou sv. omšou - okrem nedele - a tiež kedykoľvek po osobnom dohovore.