Bohoslužobný poriadok

Bohoslužobný poriadok  Letný (1.7. –31.8.)  Zimný (1.9. – 30.6.) 
Pondelok  18:00  18:00 
Utorok  7:00  7:00 
Streda  18:00  18:00 
Štvrtok  18:00   18:00 
Piatok  18:00  18:00 
Sobota  7:00  7:00 
Nedeľa  7:30; 10:00  07:30; 09:00; 10:30