Bohoslužobný poriadok

 Bohoslužobný poriadok

Pondelok  7:00  18:00 
Utorok  7:00  18:00 
Streda  7:00  18:00 
Štvrtok  7:00  18:00 
Piatok  7:00  18:00 
Sobota  7:00  18:00 
Nedeľa  07:30; 09:00; 10:30 

 

Sviatosť zmierenia

Príležitosť pristúpiť k sviatosti zmierenia je pol hodinu pred každou sv. omšou - okrem nedele - a tiež kedykoľvek po osobnom dohovore.