Bohoslužobný poriadok

Farské oznamy

FARSKÉ OZNAMY  09.12.  – 15.12. 2019.

Sviatosť Birmovania

Vo štvrtok 19. decembra po svätej omši sa bude konať ďalšia katechéza pre birmovancov. Stretnutie sa uskutoční v pastoračnom centre od 19:00 do 20:00.

Zbierka na charitu

Minulú  nedeľu 1. decembra sa vyzbieralo  na charitu 1 324,2 €  Všetkým ďakujeme.

Sviatosť zmierenia pred Vianocami

Tento rok budú spovedať  v Lamači viacerí kňazi pred Vianocami v sobotu 14. decembra od 15:00 do 18:00,  v Devínskej N. Vsi v nedeľu 15. decembra od 14:00 do 18:00 a v Dúbravke v sobotu 21. a v nedeľu 22. decembra 2019.

Vianočná výzdoba, upratovanie kostola

Vianočný stromček zabezpečia chlapi v sobotu o 10:00, ktorý sa následne prenesie do kostola až v pondelok 23.12.2019 o 14:00 hod. Začneme ho zdobiť okolo 16:00 hod. Večerná sv. omša v pondelok tentoraz nebude. Úmysel večernej sv. omše bude prenesený na rannú rorátnu omšu. Ďakujeme za pochopenie.

Zapisovanie úmyslov sv. omší

Tento týždeň budeme zapisovať úmysly sv. omší na prvý kvartál budúceho roku v úradných hodinách v pondelok od 15:00 do 17:00., vo štvrtok od 15:00 do 17:00 a v stredu a piatok po večerných sv. omšiach.

Rozhovory s biskupom

Bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko bude k dispozícii na rozhovor od 30. novembra do 22. decembra vždy v soboty a nedele (okrem nedele 15.12.) v čase od 15.00 do 17.00 hod. pri charitatívnom stánku Maltézskej pomoci Slovensko na vianočných trhoch v Bratislave. Všetci ste srdečne pozvaní.

Večerné sobotné sv. omše

Od nového roka by sme chceli zaviesť sobotné sv. omše v sobotu večer s platnosťou za nedeľu. Od nového roka by sme  tiež chceli slúžiť každý deň dve sv. omše, to znamená:  od pondelka do piatka by boli sv. omše ráno o 6:30 a večer o 18:00. V sobotu by sme mali sv. omše ráno o 8:00 a tiež večer o 18:00. Prosíme Vás o spätnú väzbu.

Koledovanie Dobrá novina

Aj tento rok sa naša farnosť zapojila do jubilejného 25. ročníka koledovania Dobrá novina. Témou Buďme požehnaní(m) predstavuje Dobrá novina dlhoročnú spoluprácu s Katolíckou diecézou Lodwar, ktorá sa nachádza na severe Kene. Svojimi rozmanitými pastoračnými a rozvojovými programami sa stará o dušu aj telo obyvateľov Turkany. Koledníci Dobrej noviny budú koledovať v našom kostole 26. 12. 2019 po svätej omši o 9:00 hod.

Tragédia v Prešove

Kto by rád pomohol finančne obetiam obrovskej tragédie, ktorá sa stala v piatok poobede v Prešove (výbuch plynu v paneláku, 50 rodín ostalo bez vlastného bývania), môže tak učiniť individuálne  príspevkom na transparentný účet SK90 7500 0000 0040 0859 1229, variabilný symbol: 6122019 alebo vhodením hotovosti do označenej krabičky vzadu pri Katolíckych novinách. Môžete prispievať celý budúci týždeň vrátane nedele. Vyzbierané peniaze pošleme spoločne za našu farnosť na horeuvedený účet. Za každý milodar vám vyslovujeme Pán Boh zaplať.