OZ sv. Margity

 
 
Občianske združenie sv. Margity

sídlo OZ sv. Margity: Vrančovičova 58, 841 03 Bratislava - Lamač

právna forma: občianske združenie

Číslo účtu: SK67 0200 0000 0031 9175 7551
IČO: 42353807

Cieľ a činnosť OZ

Cieľom činnosti OZ je v spolupráci s Rímskokatolíckou cirkvou Farnosť Bratislava - Lamač, orgánmi štátnej správy a verejnej správy, samosprávy, pedagogickými pracovníkmi, ako aj mimovládnymi organizáciami či predstaviteľmi Cirkvi a inými právnickými a fyzickými osobami podporovať činnosti a aktivity detí pri zabezpečovaní :

- ochrany zdravia detí a podpory ich zdravého telesného a psychického vývinu,
- zlepšenia a ochrany životného prostredia,
- kvalitnej výchovy a vzdelávania detí,
- rozvoj a ochrana duchovných hodnôt,
- poskytovanie sociálnej pomoci,
- zachovávanie kultúrnych a prírodných hodnôt,
- pomáhať pri budovaní a prevádzke pastoračného centra,
- podporovať činnosti a aktivity pastoračného centra,
- organizovať športové a spoločenské podujatia, vzdelávacie aktivity.

 

Predsedníctvo :
  • Jana Bruteničová
  • Ľudmila Jágerová
  • Veronika Baňacká
  • Anna Baničová
  • Andrej Brutenič
  • Mgr. Matúš Kniez
Attachments:
Download this file (Postup 2022.doc)Postup na poukázanie 2%[Postup 2022]18 kB
Download this file (Vyhlásenie 2022.pdf)Vyhlásenie[Vyhlásenie 2022]138 kB