OZ sv. Margity

FARSKÉ OZNAMY

Od 17. do 24. januára 2021

 

    Pravidlá účasti na bohoslužbách v čase výnimočných opatrení

    Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky a na základe Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, nadobúdajúcej účinnosť 1. januára 2021, budú vo všetkých slovenských diecézach od 1. januára až do 24. januára 2021 pozastavené verejné slávenia bohoslužieb. Slovenskí biskupi toto nariadenie zobrali na vedomie a kňazov i veriacich žiadajú o jeho dodržanie, zároveň tiež prosia o veľkú trpezlivosť, ktorá bude pre dané obdobie mimoriadne potrebná.

   Krsty, sobáše a pohreby je možné sláviť, sú však obmedzené maximálnym počtom 6 účastníkov a podmienené dodržaním hygienických opatrení.

   Chrámy nie je nariadené zamknúť: nesmú sa v nich ale konať nijaké hromadné podujatia: to sa týka verejného spovedania, aj rozdávania svätého prijímania.

   V nebezpečenstve smrti je možné individuálne vyslúžiť potrebné sviatosti zomierajúcemu.

   Zapisovanie úmyslov sv. omší

   Úmysly sv. omší na mesiace január, február a marec prijímame telefonicky počas úradných hodín, alebo elektronicky na e-mailovej adresu farnosti: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

   Nedeľný zvonček

   Svoju nedeľnú oferu na réžiu kostola a farnosti môžete poslať na bankový  účet farnosti:

SK40 0900 0000 0051 6504 0345.

   Štedrosť vášho srdca nech odmení Všemohúci Boh!

   Kancelária

   Administratívne záležitosti vybavujeme priebežne po predchádzajúcom telefonickom dohovore.

   Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

   Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

   Občianske združenie Samaria

   Občianske združenie Samaria je dobrovoľnícke združenie zamerané na poskytovanie materiálnej pomoci rodinám a jednotlivcom v hmotnej núdzi. Jeho filozofiou/úlohou je pomáhať: konkrétne (hľadá sa konkrétna vec), adresne (pre konkrétneho človeka, či rodinu) a účinne (v období núdze).

Ako pomáhať? Každý vnímavý človek, ktorý pozná vo svojom okolí ľudí, rodinu, matku s deťmi a pod., ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii a potrebujú pomoc, môže Samarii o danom človeku alebo rodine napísať a opísať jeho momentálnu situáciu a potreby. Občianske združenie Samaria uverejní na svoje stránke, fb, a nástenkách „Výzvu“ na vyžiadané veci. Prostredníctvom siete dobrovoľníkov sa výzva rozšíri a ľudia, ktorí majú doma staršie, ale funkčné spotrebiče, rôzne zariadenia a vybavenie donesú dopytované veci do Samarie, ktorá ich následne doručí pre tých, ktorí ich potrebujú.

Bližšie informácie a aktuálnu „Výzvu“ nájdete na našej výveske a samozrejme na web stránke Samarie.