História kaplnky Sv. Rozálie

Farské oznamy

Rímskokatolícka cirkev farnosť Bratislava – Lamač

 

FARSKÉ OZNAMY

od  24. do 31. mája 2020.

 

Obnovenie verejných bohoslužieb

Od stredy 6. mája 2020 slávime sv. omše verejne. V našom chráme, pri súčasných opatreniach, je k dispozícii obmedzený počet – 39 - miest na sedenie, ktoré sú viditeľne označené.

Státie v kostole nie je možné.

V tejto súvislosti chceme poprosiť o rešpektovanie obsadzovania miest v kostole: jedno miesto pre jedného, aj keď sú na sv. omši prítomní viacerí z rodiny, aby sa zachoval patričný odstup medzi jednotlivými veriacimi.

Zmena časov bohoslužieb 

Sväté omše počas výnimočných opatrení budú v našom kostole vo všedných dňoch (pondelok – sobota) vždy večer o 18:00 hod. a  o 19.00 hod.

Sv. omše v sobotu sú s platnosťou na nedeľu. (Prosíme tých veriacich, ktorí sa zúčastnia sv. omše v sobotu večer, aby zvážili účasť na sv. omši v nedeľu, aby sa tak vytvoril priestor pre čím väčší počet veriacich zúčastniť sa na nedeľnej sv. omši).

Sv. omše v nedeľu

 7:30 hod. - vyhradená pre seniorov

 9:00 hod.

10:30hod.

Účasť na omši rodičov z deťmi

Prosíme rodičov s deťmi, aby počas sv. omše využívali vonkajšie priestory. Pripomíname tiež, že aj v okolí kostola a fary je potrebné dodržiavať rozostupy a iné pokyny krízového centra.

Príležitosť k prijatiu sv. zmierenia

Spovedáme počas večerných sv. omší o 18:00 hod. a 19:00 hod. v bočnej predsieni kostola.

Prvé sv. prijímanie

V nedeľu 31. mája 2020 po sv. omši o 9.00 pozývame rodičov prvoprijimajúcich detí na krátke stretnutie, ktoré sa uskutoční v pastoračnom centre. Chceme spoločne zhodnotiť aktuálnu situáciu a pokúsiť sa nájsť riešenie ohľadom prvého sv. prijímania našich detí.

Nedeľný zvonček

Nedeľnú oferu na réžiu kostola a farnosti môžete  vložiť do pokladničky, ktorá sa nachádza pri východe z kostola.

Za každý milodar: Pán Boh odmeň!

Kontakt na duchovných správcov

Leonardo Antonio Pawlak : 0919357970

Mons. Vladimír Stahovec: 0910573356