Úradné hodiny

Farské oznamy

Vianočná výzdoba

 V štvrtok 30. januára 2020 po večernej sv. omši budeme odstraňovať vianočnú výzdobu a upratovať kostol. Prosíme ochotných dobrovoľníkov o pomoc.

Sv. omša pre škôlku a pre mamičky s deťmi

V piatok 31.januára o 10:00 bude sv. omša pre mamy s deťmi a pre našu škôlku.

Prvá sobota a nedeľa

Tento týždeň je prvá sobota a nedeľa v mesiaci.

V nedeľu slávime Obetovanie Pána, a  svetový deň zasväteného života. Popoludní budeme mať eucharistickú pobožnosť   15.00, po ktorej pozývame na kávičku a milú besedu pri hudbe a speve.

Prvý piatok v mesiaci

Prvý piatok je 7. februára. Spovedať sa bude každý deň pred sv. omšami, a v piatok od 16:00. V piatok tiež navštívime chorých a starších farníkov. Začneme o 9:30.

Úmysly sv. omši

Ešte sú voľné úmysly svätých omší na tento štvrťrok. Môžete si zapísať úmysly  počas úradných hodín v kancelárii farského úradu.

Katechézy pre prvoprijímajúce deti

 V nedeľu 2. februára bude katechéza pre prvoprijímajúce deti po sv. omši o 9:00 hod. v pastoračnom centre na fare. Budúce stretnutie bude 01. marca 2020.

Sviatosť Birmovania

Vo štvrtok 6. februára 2020 po svätej omši sa bude konať ďalšia  katechéza pre birmovancov. Stretnutie sa uskutoční v pastoračnom centre od 19:00 do 20:00.