Úradné hodiny

Farské oznamy

FARSKÉ OZNAMY 14.10 – 20.10.2019

Stretnutie s prvoprijímajúcimi deťmi

V nedeľu 10.11.2019 po sv. omši o 9:00 hod. bude na fare stretnutie s prvoprijímajúcimi deťmi a rodičmi.

Nácvik spevákov

Každý piatok o 17.00h pozývame všetky spevu chtivé deti a mládež do Pastoračného centra pri kostole. Nebojte sa prísť.

Mládežnícka sv. omša
 Už tento piatok 18.10.2019  nás čaká  prvá mládežníčka sv. omša.  Pred sv. omšou sa bude v kostole spievať piesne, ktoré potom zaspievame počas sv. omše. V jej závere sa pripojíme k celosvetovej vyzve  sv. Otca:“
Milión detí sa modlí ruženec za jednotu a pokoj vo svete!“ Všetci ste srdečne pozvaní.

Sviečka za nenarodené deti

Občianske združenie Fórum života aj tento rok v čase Pamiatky zosnulých organizuje pravidelnú zbierku pod názvom Sviečka za nenarodené deti. Kúpou sviečky podporíte projekty konkrétnej pomoci Fóra života, v ktorých pomáhajú najmä ženám - ktoré zažili spontánny potrat alebo ženám, ktoré sú zasiahnuté umelým potratom, resp. zvažujú potrat pred prijatím dieťaťa. Jej zapálením vyjadríte, že Vám záleží na každom ľudskom živote, aj nenarodenom. Malá sviečka stojí 1 EUR, veľká v skle 4 EUR. Fórum života Vám ďakuje za podporu.

Misijná nedeľa

Budúca nedeľa je misijná. Po svätých omšiach bude celosvetová zbierka na misie. Na Slovensku bude zvlášť obetovaná farnostiam v Rwande, ktoré sú skúšané genocídou a chudobou. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.