Odkazy

Farské oznamy

FARSKÉ OZNAMY

Od  09. do 16. augusta 2020.

 

Odpustová slávnosť – Rozálka

V nedeľu 6. septembra 2020 o 10.30 budeme sláviť odpustovú slávnostnú sv. omšu – hody na Rozálke pri príležitosti liturgickej spomienky na patrónku našej kaplnky - sv. Rozáliu. Pozvanie celebrovať sv. omšu prijal J.E. Mons. Giacomo Guido Ottonello, apoštolský nuncius na Slovensku.

Zapisovanie sv. omší

Ešte máme voľné úmysly sv. omší na mesiace september - december  2020. Môžete  si ich zapísať cez mailovú adresu alebo osobne počas kancelárskych hodín.

Práce v našom farskom kostole

Milí veriaci, vzhľadom na to, že v poslednej dobe zisťujeme postupné chátranie nášho chrámu sv. Margity, sme od pondelka 27. júla začali s maľovaním vnútorných priestorov farského kostola. Počas tohto obdobia sa všetky bohoslužby presúvajú do kostola sv. Rozálie. Časy bohoslužieb ostávajú nezmenené. Práce na kostole zaberú približne 2-3 týždne. V tomto týždni sme začali s prípravou stien na maľovanie, a to postavením lešenia a škrabaním starých vrstiev farieb. Kto by chcel prispieť na obnovu nášho farského kostola, môže tak urobiť do pokladničky pri východe z kostola s označením „Farský kostol sv. Margity“ alebo na bankový účet SK40 0900 0000 0051 6504 0345, do poznámky poprosíme uviesť „Farský kostol sv. Margity“.

Nové aktivity v pastoračnom centre

Od septembra budú v rámci dobrovoľných aktivít poskytnuté priestory pastoračného centra v našej farnosti nácvikom občianskeho združenia Divadlo pod Hájom. Ide o ochotnícke divadlo, ktoré sa venuje práci s deťmi v oblasti divadla, tanca, stepu a spevu. Tieto aktivity budú prebiehať v poobedňajších hodinách v utorky a stredy. V prípade, že by sa chceli zapojiť deti z našej farnosti a mať voľnočasovú aktivitu počas školského roka, všetci ste vítaní. Bližšie informácie nájdete na stránke www.divadlopodhajom.sk. Posledný augustový týždeň bude v pastoračnom centre prebiehať denný tábor Divadla pod Hájom, kde si deti môžu väčšinu aktivít vyskúšať. Tábor končí záverečným vystúpením.

 Farská ofera

Vzhľadom na prebiehajúce práce týkajúce sa maľby nášho farského chrámu a ich finančnú náročnosť vás prosím, aj v mene našej farskej hospodárskej rady, o finančnú výpomoc. Farská ofera na tento účel sa bude konať po svätých omšiach v nedeľu 23. augusta 2020.

Ďakujeme vopred za vašu štedrosť. Vaša akákoľvek, hoc aj veľmi malá pomoc, pomôže tomu, aby náš chrám mohol znovu dlhé roky spĺňať svoju úlohu dôstojným spôsobom.

Nech vás a vašich blízkych dobrotivý Pán Boh odmení svojimi Milosťami a dobrodeniami.