Odkazy

Farské oznamy

Úmysly sv. omši

Ešte sú voľné úmysly svätých omší na tento štvrťrok. Môžete si zapísať úmysly  počas úradných hodín v kancelárii farského úradu.

Katechézy pre prvoprijímajúce deti

Katechéza bude pre prvoprijímajúce deti po sv. omši o 9:00. Budúce stretnutie bude 01. marca 2020.

Sviatosť Birmovania.

Vo štvrtok 27.februára 2020 po svätej omši sa bude konať ďalšia  katechéza pre birmovancov. Stretnutie sa uskutoční v pastoračnom centre od 19:00 do 20:00.

Omša pre materskú škôlku a mamy z deťmi.

V piatok 28.februára o 10:00 bude sv. omša pre našu materskú škôlku a mamy z deťmi, Všetkých srdenie pozývame.

Spoveď pred popolcovou stredou.

Už tento mesiac začína pôstne obdobie (popolcová streda je 26.februára) V našej farnosti sa bude spovedať v pondelok 24.02. pred sv. omšou, v utorok 25.02, od 16:00 (počas utorkovej spovede bude vyložená Svätosť oltárna k adorácii.) a v popolcovú stredu spovedať sa bude pred všetkými omšami.