História kostola Sv. Margity

Farské oznamy

OZNAMY

od 26. júna do 3. júla 2022

 

 

 

PRVÝ PIATOK V MESIACI JÚL

Pre prijatie sviatosti zmierenia sme vám v tomto prvopiatkovom týždni k dispozícii v kostole každý deň pol hodinu pred sv. omšou - v piatok od 16.00.  

Prvopiatkovú Eucharistickú adoráciu začneme o 16.00.

Na požiadanie navštívime našich seniorov a chorých.

 

MALÉ LAMAČSKÉ HODY

V stredu 13. júla 2022 budeme sláviť sviatok patrónky našej farnosti sv. Margity. S touto slávnosťou sú spojene Malé lamačské hody, ktoré budeme spoločne prežívať v nedeľu 10. júla 2022.

Slávnostná sv. omša pri tejto príležitosti bude celebrovaná v nedeľu o 10.30 v našom farskom kostole sv. Margity. Podrobnosti o sprievodnom programe budú uvedené v najbližšom čase.

 

ZBIERKA „HALIER SV. PETRA“

V stredu 29. júna 2022 na Slávnosť sv. apoštolov Petra a Pavla bude po sv. omšiach tradičná zbierka „Halier sv. Petra“ (Denarius Sancti Petri).

Zo zbierky „Halier sv. Petra“ býva podporovaná pápežova služba a charita vo svete. Príjem z darov za rok 2021 bol takmer 47 miliónov eur. Medzi najväčších prispievateľov patria USA, Taliansko a Nemecko. Pomoc v núdzi bola poskytnutá v 67 krajinách.

 

ZAPISOVANIE SVÄTÝCH OMŠÍ

Zapisovanie úmyslov svätých omší na mesiace júl a august je možné v sakristii kostola, alebo vo farskej kancelárii. Nie je možné elektronické ani telefonické nahlasovanie.

Milodar za sv. omšu môžete dať pri nahlasovaní, alebo po jej odslúžení.