História kostola Sv. Margity

Farské oznamy

FARSKÉ OZNAMY

Od 12 júla do 19. júla 2020.

 

 

Nedeľné sv. omše v počas prázdnin

V čase prázdnin budú sv. omše v nedeľu bývať o 7.30 a 10.00h.

Odpustová slávnosť – Rozálka

V nedeľu 6. septembra 2020 o 10.30 budeme sláviť odpustovú slávnostnú sv. omšu – hody na Rozálke pri príležitosti liturgickej spomienky na patrónku našej kaplnky - sv. Rozáliu. Pozvanie celebrovať sv. omšu prijal J.E. Mons. Giacomo Guido Ottonello, apoštolský nuncius na Slovensku.

Prvé sv. prijímanie

Slávnosť Prvého sv. prijímania bude v sobotu 19. septembra 2020 o 10.00h.

Sviatosť birmovania

Sviatosť birmovania naši mladí prijmú pri sv. omši v sobotu 31. októbra 2020 o 15.00.

Nedeľný zvonček

Nedeľnú oferu na réžiu kostola a farnosti môžete  vložiť do pokladničky, ktorá sa nachádza pri východe z kostola.

Za každý milodar: Pán Boh odmeň!

Zapisovanie sv. omší

Ešte máme voľne úmysly sv. omší na mesiac august 2020. Môžete  si ich zapísať cez mailovú adresu alebo osobne počas kancelárskych hodín.