Vitajte na stránke farnosti Bratislava- Lamač

 

Pochválený buď Pán Ježiš Kristus!

 

 

Veríme, že na našej stránka nájdete potrebné informácie (Najnovšie Farské oznamy nájdete v hornej časti stránky), že Vám bude slúžiť k lepšej informovanosti a k záujmu zapojiť sa do života farnosti.

 

Nech Vás Pán požehnáva!

 


NOVINKY

 

Od 1.7.2016 zmenený bohoslužobný poriadok : večerné sv. omše o 19:00 hod., nedeľa o 7:30 a 10:00 hod.