Vitajte na stránke farnosti Bratislava- Lamač

 

Pochválený buď Pán Ježiš Kristus!

 

 

Veríme, že na našej stránka nájdete potrebné informácie (Najnovšie Farské oznamy nájdete v hornej časti stránky), že Vám bude slúžiť k lepšej informovanosti a k záujmu zapojiť sa do života farnosti.

 

Nech Vás Pán požehnáva!

 


NOVINKY

 

 Zmena bohoslužobného poriadku

 

 Počas letných prázdnin /od nedele 2. 7. 2017/ bude zmenený poriadok bohoslužieb.

 

Večerné sv. omše budú o 1900 h. a v nedeľu budú sv. omše o 730 a 1000 h.