Vitajte na stránke farnosti Bratislava- Lamač

 

Pochválený buď Pán Ježiš Kristus!

 

 

Veríme, že na našej stránka nájdete potrebné informácie (Najnovšie Farské oznamy nájdete v hornej časti stránky), že Vám bude slúžiť k lepšej informovanosti a k záujmu zapojiť sa do života farnosti.

 

Nech Vás Pán požehnáva!

 


 

Veľkonočné trojdnie 2020

Počas veľkonočného trojdnia bude možnosť zúčastniť sa prostredníctvom internetu liturgických obradov, ktoré sa budú konať v našom farskom kostole. Liturgické obrady budú prebiehať v priamom prenose prostredníctvom youtube kanála farnosti.

Link pre pripojenie:  www.youtube.com/fara0lamac

Časy bohoslužieb:

·        ZELENÝ ŠTVRTOK - OMŠA PÁNOVEJ VEČERE O 18:00 HOD.

·        VEĽKÝ PIATOK - SLÁVENIE UTRPENIA A SMRTI PÁNA O 15:00 HOD.

·        BIELA SOBOTA O 19:00 HOD.

·        VEĽKONOČNÁ NEDEĽA O 9:00 HOD.

 


NOVINKY

 

Milí veriaci,

vzhľadom na situáciu, ktorá nastala, som sa rozhodol napísať vám pár slov. Viacerí mi kladiete otázku, či by sa nedalo napriek súčasným bezpečnostným opatreniam odslúžiť sv. omšu za účasti menších alebo väčších skupín veriacich.

V tomto kontexte by som vám chcel povedať, že Božia spása je spojená so sviatosťami, ale Boh sám nie je viazaný svojimi sviatosťami,“ Boh je „totaliter liberimus“ – úplné slobodný (Sv. Tomáš Akvinský). Podobne to platí aj o sviatosti Eucharistie. Kristus môže vstúpiť do spoločenstva s ľuďmi aj mimo sviatostí. Môže osloviť človeka na milión spôsobov. Najmä vtedy, keď veriaci človek túži prijať Eucharistiu. Túži po nej ako suchá zem po vode.

Nepáči sa mi preto celý neteologický a panikársky prístup, ktorý počuť v slovách mnohých veriacich, že Cirkev tým, že obmedzí účasť na slávení a prijatí Eucharistie na určitú dobu, pripraví veriacich o spoločenstvo s Bohom a jeho milosťou. V misijných krajinách Eucharistia nie je samozrejmosťou. Ľudia občas čakajú na sv. omšu aj niekoľko rokov.

Mnohí z vás sa cítia v tejto novej a nečakanej situácii (čo je pochopiteľné) „ako ovce bez pastiera“! Lenže nezaobchádzajme  s Eucharistiou poverčivo. To nie je kúzelnícky obrad, ktorý automaticky vyrieši každý náš problém.

Zdá sa mi, že je nevyhnutné, aby ste vedeli, že neúčasť na nedeľnej Eucharistii z dôvodu hrozby koronavírusu nevedie k hriechu. Mali by to počuť najmä starší a chorí ľudia, matky s malými deťmi, ľudia s chronickými ochoreniami.

A spása?

Ona nezávisí len alebo predovšetkým od nášho chodenia do kostola, ale od viery.  Viery nielen v život večný, ale v Ježiša, ktorého tvárou vždy boli tí, ktorí sa majú zle. Ježiš hovorí: chcem milosrdenstvo a nie obetu. Načo nám je taká nábožnosť, ktorou vystavujeme seba a iných nebezpečenstvu nákazy. Neostáva nám nič iné len podriadiť cirkevné prikázanie Božiemu zákonu lásky.

Kresťanská nedeľa sa nemôže stať nepriateľom Dobra. Máme teraz výnimočnú príležitosť nielen pochodovať za život, ale osobne sa podieľať na ochrane života. Možno takýto prístup je našou opravdivou pôstnou almužnou, pôstnou modlitbou a samotným pôstom.

 

Váš Padre Leonardo