Vitajte na stránke farnosti Bratislava- Lamač

 

Pochválený buď Pán Ježiš Kristus!

 

 

Veríme, že na našej stránka nájdete potrebné informácie (Najnovšie Farské oznamy nájdete v hornej časti stránky), že Vám bude slúžiť k lepšej informovanosti a k záujmu zapojiť sa do života farnosti.

 

Nech Vás Pán požehnáva!

 


NOVINKY

Roráty

   V adventnom období budeme v pracovných dňoch sláviť aj ranné /rorátne/ sv. omše o 6:30 hod. Sv. omše v utorok sa tiež posúvajú na 6:30 hod.